Περιστατικό 1

Tοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων για κλείσιμο διαστημάτων και αποκατάσταση αποτριβών