Περιστατικό 10

Τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων για κλείσιμο διαστημάτων.