Περιστατικό 4

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη. Αποκατάσταση πρόσθιας περιοχής με ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.