Περιστατικό 5

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη. Αποκατάσταση πρόσθιας περιοχής με ολοκεραμικές αποκαταστέσεις.