Περιστατικό 6

Προσθετική αποκατάσταση φραγμού επί εμφυτευμάτων.