Περιστατικό 7

Αποκατάσταση πρόσθιας περιοχής με ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Διευθέτηση μαλακών ιστών, τοποθέτηση εμφυτεύματος.