Περιστατικό 8

Αποκατάσταση φραγμού βρυγμομανούς ασθενούς με αύξηση κάθετης διάστασης και ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.