Περιστατικό 9

Τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων για αποκατάσταση αποτριμμένων δοντιών.