1 YEAR CLINICAL PROGRAM IN ORAL IMPLANTOLOGY

 

Athens – Munich – Los Angeles, 2019-2020

 

 

-Συντονιστές Προγράμματος-

Egon Euwe | Σταύρος Πελεκάνος

-Εκπαιδευτές-

Daniel Edelhoff | Markus Hurzeler | Dietmar Weng | Otto Zuhr | Χρίστος Αγγελόπουλος | Κωνσταντίνος Δ. Βαλαβάνης | Γιώργος Γούμενος | Σπύρος Καρατζάς | Αλέξανδρος Μανωλάκης | Δημήτρης Παπαδημητρίου | Στρατής Παπάζογλου | Ίλεια Ρούσσου | Ιωάννης Φακίτσας | Jan Frederik Guth | O. Schubert | E. Nold | C. Keul | Pho-Duc | J.Schweiger | M. Ramberger | J.Meinen | J.Trimpl

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμφυτευματολογίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ασχοληθούν συνολικά με την εμφυτευματολογία, ή μεμονωμένα με τη χειρουργική, ή την προσθετική, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντός τους.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ο σημαντικός αριθμός διδασκόντων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιπλέον μέρες κλινικής πράξης, όπου οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι να φέρουν τον ασθενή τους για να γίνει ζωντανή επίδειξη μιας εμφυτευματικής εργασίας, αφού προηγουμένως έχει δοθεί έγκριση από τον διδάσκοντα. Έτσι οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν, ακόμη περισσότερο, παρακολουθώντας πως οι διδάσκοντες διεκπαιρεώνουν διάφορες εμφυτευματικές εργασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες που θέλουν να ασκήσουν την εμφυτευματολογία με επιτυχία οφείλουν να συνεχίσουν δια βίου την προσπάθεια για βελτίωση των γνώσεων και δυνατοτήτων τους.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μόνο την αφετηρία στο ταξίδι κατάκτησης της γνώσης και των τεχνικών στο συγκεκριμένο τομέα.

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 25 ημερών

• 4 Εκπαιδευτικές περίοδοι Αθήνα – Μόναχο
• 1 Προαιρετική Εκπαιδευτική περίοδος Los Angeles
• 1 χειρουργική περίοδος
• 1 Προσθετική περίοδος
• Ζωντανά Χειρουργεία
• Πρακτικά Σεμινάρια
• Παρουσίαση Περιστατικών
• Βιβλιογραφία
• gIDE dental on-line library
• Βασικό χειρουργικό σετ εργαλείων Hu-Friedy
• 40 ECTS (Credit points according to the European Credit Transfer System)
• Certificate of Attendance from the University of Cologne and the European Association of Dental Implantologists BDIZ-EDI

Αναβάθμισε τις ικανότητες σου

στο σχέδιο θεραπείας, στη χειρουργική και στην προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων μέσα από ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα, με παράλληλη πρακτική εξάσκηση. Την αποτελεσματικότητα του προγράμματος εγγυάται μια ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία και διεθνή καταξίωση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εμφυτεματολόγων BDIZ-EDIZ

Έμπειροι & Καταξιωμένοι εκπαιδευτές

Περίοδος I – 31/10-03/11/2019, Αθήνα

 

Το πρώτο τετραήμερο του προγράμματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν στην πρώτη τους επαφή με την εμφυτευματολογία.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανασκόπηση των διαφόρων εμφυτευμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μέχρι να γίνει η τελική επιλογή του συγκεκριμένου τύπου που χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Γίνεται εκτενής ανάλυση του φαινομένου της οστεοενσωμάτωσης σε ιστολογικό επίπεδο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να καταλάβουν την εφαρμογή του στην καθημερινή κλινική πράξη. Ακόμα, γίνεται ακτινολογική ανάλυση (CT και CBCT) των ανατομικών σημαντικών δομών στην άνω και κάτω γνάθο. Η ψηφιακή υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία είναι το κομμάτι της εμφυτευματολογίας που θα απασχολήσει τον κλινικό οδοντίατρο στο μέλλον.

Γι’ αυτό το λόγο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη θεωρία και άσκηση των διαφόρων μεθόδων υπολογισμού μιας ιδανικής τρισδιάστατης θέσης ενός εμφυτεύματος. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις βασικές αρχές στοματικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής, τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία, τις τεχνικές συρραφής και τους τύπους ραμμάτων.

Όλα τα παραπάνω βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τεχνικές απλής χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων, αποκάλυψής τους και το πολύ σημαντικό θέμα της διατήρησης του μετεξακτικού φατνίου, μέσα από τη θεωρία και την πρακτική άσκηση. Την τελευταία ημέρα, γίνεται συστηματική ανασκόπηση του σχεδίου θεραπείας για την άνω και την κάτω γνάθο και εισαγωγή στις βασικές αρχές και τεχνικές προσθετικής εμφυτευματολογίας, από το διαγνωστικό κέρωμα μέχρι την αποτύπωση.

Από το πρώτο κιόλας σεμινάριο, η εκπαίδευση αρχίζει με τον σωστό τρόπο παρουσίασης των περιστατικών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των διεθνών συνεδρίων. Στο τέλος του πρώτου τετραήμερου του σεμιναρίου, οι οδοντίατροι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την ενασχόληση στο ιατρείο τους με απλά εμφυτευματικά περιστατικά και να προχωρήσουν την εκπαίδευσή τους στο επόμενο πιο προχωρημένο τετραήμερο.

 

Εκπαιδευτές:

Dietmar Weng
Χρίστος Αγγελόπουλος
Σπύρος Καρατζάς
Δημητρης Παπαδημητρίου
Στρατής Παπάζογλου

Περίοδος II – 06-09/02/2020, Αθήνα

 

Το τετραήμερο αυτό σεμινάριο ασχολείται με τη διεξοδική ανάπτυξη της φαρμακολογίας και αναισθησιολογίας που αφορούν τον εμφυτευματικό ασθενή με ή χωρίς βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.

Γίνεται συζήτηση για όλες οι προχωρημένες τεχνικές στην εμφυτευματολογία, όπως η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου με ταυτόχρονο οστικό μόσχευμα καθώς και η αύξηση της ελλειμματικής ακρολοφίας, με ταυτόχρονη παρουσίαση και των επιπλοκές των τεχνικών αυτών. Θα γίνει παρουσίαση των ιδανικών χρόνων τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην αισθητική περιοχή και των βιολογικών αρχών και χειρουργικών τεχνικών που τη διέπουν για την επίτευξη ενός αισθητικά αποδεκτού αποτελέσματος. Περιλαμβάνει αρκετή θεωρία και πρακτική άσκηση στη χειρουργική των μαλακών ιστών.Επίσης θα διδαχθούν όλα τα πρωτόκολλα φόρτισης εμφυτευμάτων, διφασικό/ μονοφασικό πρωτοκόλλο, άμεση φόρτιση, καθώς και ο συνδυασμός αυτόλογων αυξητικών παραγόντων (PRF) σε πρωτόκολλα άμεσης φόρτισης.Θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις στην άμεση κατασκευή προσωρινής αποκατάστασης απο τον οδοντίατρο επεξηγώντας όλες τις αρχές που διέπουν τη σωστή κατασκευή ενός ιδανικού προφίλ ανάδυσης, Θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κοχλιούμενων και συγκολλούμενων προσθετικών αποκαταστάσεων καθώς και οι διάφορες τεχνικές τους.

Η παράδοση μιας εμφυτευματικής αποκατάστασης περιλαμβάνει επιπλέον στάδια όπως αυτό του ελέγχου της εφαρμογής του μεταλλικού σκελετού και της τελικής κοχλίωσης ή συγκόλλησης και σε αυτά οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευθούν, όπως και στην αντιμετώπιση των διαφόρων προσθετικών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν.

Όλα αυτά βέβαια πρέπει να διέπονται από τις βασικές αρχές της σύγκλεισης του στοματογναθικού συστήματος, οπότε η σύγκλειση επί εμφυτευμάτων είναι ένα επιπλέον κομμάτι που θα ανπτυχθεί με λεπτομέρεια.

 

Εκπαιδευτές:

Κωνσταντίνος Δ. Βαλαβάνης
Γιώργος Γούμενος
Αλέξανδρος Μανωλάκης
Ίλεια Ρούσσου
Ιωάννης Φακίτσας

Περίοδος III – Μάρτιος 2020, Αθήνα, κλινική AthenaSmile Σταύρου Πελεκάνου

 

Κατά την διάρκεια της 3ης περιόδου, οι συμμετέχοντες οδοντίατροι έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν εμφυτεύματα σε ασθενή τους με την συνεχή καθοδήγηση των εκπαιδευτων.Οι συμμετέχοντες από την έναρξη του σεμιναρίου θα πρέπει να έχουν βρει τον ασθενή τους, ώστε να ξεκινήσουν να χτίζουν, το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας για τον ασθενή τους, μεσά από συνεχή διάλογο με τους εκπαιδευτές, ώστε φτάνοντας στην τέταρτη περίοδο να πραγματοποιήσουν το χειρουργικό μέρος του περιστατικού τους.

Τα περιστατικά που θα πραγματοποιούνται αφορούν 2 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο, σε νωδή περιοχή ή 1-2 εμφυτεύματα σε μη αισθητική ζώνη.

Τα χειρουργεία θα πραγματοποιηθούν στην κλινική του Δρ. Πελεκάνου με προγραμματισμένα ραντεβού. Οι συμμετέχοντες από την Β. Ελλάδα, θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το περιστατικό τους στην κλινική του Δρ. Μανωλάκη στην Θεσσαλονίκη.

 

Εκπαιδευτές:

Σπύρος Καρατζάς
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Στρατής Παπάζογλου
Σταύρος Πελεκάνος
Αλέξανδρος Μανωλάκης

Περίοδος IV – 07-10/05/2020, Αθήνα

 

Το τελευταίο τετραήμερο είναι αφιερωμένο σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική ζώνη, τόσο σε χειρουργικό, όσο και σε προσθετικό επίπεδο.

Γίνεται διεξοδική ανάλυση της άμεσης τοποθέτησης μονήρους εμφυτεύματος με συζήτηση επάνω στις αναγεννητικές τεχνικές για την ανάπλαση της μεσοδόντιας θηλής στην αισθητική ζώνη. Οι οδοντίατροι παρακολουθούν τις πιο προχωρημένες χειρουργικές τεχνικές με μοντέρνους σχεδιασμούς κρημνών και περιστατικά που χρειάζονται για την αντιμέτωπισή τους τη συνεργασία περισσοτέρων ειδικοτήτων. Στην συνέχεια γίνετα παρουσίαση της αντιμετώπισης της ολικής νωδότητας.

Μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί και η τηλεματική ζωντανή παρουσίαση χειρουργικών περιστατικών. Μετά το πέρας και αυτής της περιόδου οι συμμετέχοντες γνωρίζουν όλα τα βασικά κομμάτια της εμφυτευματολογίας και είναι σε θέση να τα ενσωματώσουν στην κλινική τους πράξη

 

Εκπαιδευτές:

Egon Euwe
Σταύρος Πελεκάνος

Περίοδος V – Ιούνιος 2020, Αθήνα, κλινική AthenaSmile Σταύρου Πελεκάνου

 

Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, ανάλογα με την εξέλιξη των περιστατικών και το αρχικό σχέδιο θεραπείας, πραγματοποιείται η προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν στους ασθενείς από τους συμμετέχοντες στην 3η περίοδο.

Εδώ καλύπτονται τα στάδια της αποκάλυψης του εμφυτεύματος, της αποτύπωσης, της προσωρινής αποκατάστασης και τέλος της συγκόλλησης της τελικής εργασίας. Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το κόστος του οδοντοτεχνίτη και της εργασίας.

 

Εκπαιδευτής:

Σταύρος Πελεκάνος

gIDE session Los Angeles & Loma Linda Univercity, 21-25 Σεπτεμβρίου 2020

 

Κατά την διάρκεια των 5 ημερών, θα παρουσιαστούν από τον υπεύθυνο του Προγράμματος οι νέες εξελίξεις στην έρευνα και την κλινική πράξη στην Εμφυτευματολογία, την Ακτινολογία, την Περιοδοντολογία, τη Φαρμακολογία, τη Στοματοχειρουργική και τη Στοματική Βιολογία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα παρουσιαστούν εμφυτευματολογικοί ασθενείς με σχέδια θεραπείας προηγμένης και νέας τεχνολογίας, τόσο στις διαλέξεις όσο και σε ζωντανά χειρουργεία. Το Πρόγραμμα διάρκειας 1 έτους θα ολοκληρωθεί με τις τελικές εξετάσεις και την παρουσίαση επιλεγμένων περιστατικών από τους συμμετέχοντες, και θα ακολουθήσει τελετή Απονομής Πιστοποιητικών gIDE και δεξίωση cocktail.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα:
Dr. Sascha Jovanovic

Καίρια σημεία για την αισθητική σε εμφυτεύματα και θεραπείες σύνθετων περιστατικών

Ζωντανό χειρουργείο #1: μελέτη περιστατικού αισθητικής αποκατάστασης με εμφυτεύματα

Ορθογναθική χειρουργική με εμφυτεύματα και αλλαγή της σχέσης των γνάθων

2η ημέρα:
Dr. Jaime Lozada, Dr. Sascha Jovanovic και Dr. Egon Euwe

Μέθοδοι τοποθέτησης οστικού μοσχεύματος και εναλλακτικές επιλογές

Ζωντανό χειρουργείο #2: περιστατικό εμφυτευμάτων και τοποθέτησης οστικού μοσχεύματος

Τοποθέτηση μοσχεύματος μαλακού ιστού, εναλλακτικές επιλογές και επιπλοκές

Ζωντανό χειρουργείο #3: περιστατικό εμφυτευμάτων και τοποθέτησης μοσχεύματος μαλακού ιστού

Άμεση αντικατάσταση δοντιού

3η ημέρα:
Faculty to be named

Προσθετικές εξελίξεις για τη νωδό γνάθο

Νέες λύσεις με All-on-4

Επιλογή ασθενών και προετοιμασία

Προσθετικές και χειρουργικές επιπλοκές

4η ημέρα:
Dr. Sascha Jovanovic

Πλαστική χειρουργική περιοδοντίου γύρω από δόντια και εμφυτεύματα

Αισθητικά οδοντιατρικά υλικά και νέες λύσεις προσθετικής επί εμφυτευμάτων

Εναλλακτικές επιλογές και αποτελέσματα θεραπείας GBR, και νέα δεδομένα έρευνας

5η ημέρα:
Dr. Sascha Jovanovic και Dr. Jaime Lozada

30 χρόνια αποτελέσματα ανύψωσης εδάφους ιγμορείου και νέες τάσεις για τη θεραπεία της οπίσθιας άνω γνάθου

Ζωντανό χειρουργείο #4: μελέτη περιστατικού διαδικασίας ανύψωσης εδάφους ιγμορείου

Εμφάνιση, θεραπεία και πρόληψη περιεμφυτευματίτιδας

Παρουσίαση Επιλεγμένων Περιστατικών από τους Συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τελετή απονομής πιστοποιητικών

 

Εκπαιδευτές:

Dr. Sascha Jovanovic
Dr. Egon Euwe
Dr. Jaime Lozada
Dr. Joseph Kan

and others

Περίοδος VI – 04/10/2020, Αθήνα

 

Παρουσίαση Περιστατικών

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα περιστατικά που ολοκλήρωσαν κατά την διάρκεια του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Προγραμμάτος στην Κλινική Εμφυτευματολογία.

Τα περιστατικά αξιολογούνται από την εκπαιδευτική ομάδα και γίνονται αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές για εναλλακτικά σχέδια θεραπείας και προσεγγίσεις στα περιστατικά τους.

 

Εκπαιδευτές:

Σπύρος Καρατζάς
Αλέξανδρος Μανωλάκης
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Σταύρος Πελεκάνος

Περίοδος VII – 06-10/11/2020, Μόναχο – Γερμανία

 

Ο τελευταίος κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται στο Μόναχο, όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τη διαχείριση ασθενών στο πανεπιστήμιο και σε ιδιωτικές κλινικές, όπου έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς λειτουργούν μεγάλα εμφυτευματολογικά ιατρεία του εξωτερικού. Εκεί εκπαιδεύονται στη χρήση της προσθετικής τεχνολογίας CAD/CAM, έχουν τη δυνατότητα να δούνε από κοντά τα μηχανήματα σάρωσης και να έρθουν σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Επιπλέον, εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε διάφορες χειρουργικές τεχνικές. Το ταξίδι τους ολοκληρώνεται με την απονομή των πτυχίων τους, αφού εκπληρώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι δύο πρώτες ημέρες της Περιόδου διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου πραγματοποιούνται πρακτικά σεμινάρια τοποθέτησης εμφυτευμάτων με διαφορετικά συστήματα, κατασκευής ενός υβριδικού στηρίγματος και/ή ενός υβριδικού στηρίγματος-στεφάνης.

Τις δύο τελευταίες ημέρες του group μεταφέρεται στην κλινική/εκπαιδευτικό κέντρο των Drs. Otto Zuhr & Markus Hurzeler ( Zuhr/Hurzeler education center) όπου οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε πρακτικά σεμινάρια διαχείρισης μαλακών ιστών από τον Dr. Otto Zur και θα παρακολουθήσουν ζωντανά χειρουργεία από τον Dr. Markus Hulzeler.

Η Περίοδος κλείνει με την τελετή απονομής των πτυχίων στους συμμετέχοντες

 

Εκπαιδευτές:

Daniel Edelhoff
Markus Hurzeler
Otto Zuhr
Jan Frederik Guth
O. Schubert
E. Nold
C. Keul
Pho-Duc
J.Schweiger
M. Ramberger
J.Meinen
J.Trimpl

Θεωρητική εκπαίδευση

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για τμήματα των 20 ατόμων. Οι οδοντίατροι σχηματίζουν δυναμικές ομάδες που συνεργάζονται με κοινό στόχο τη
γνώση και την εξειδίκευση.

Ζωντανά Περιστατικά

Παρακολούθηση ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων από την έμπειρη εκπαιδευτική ομάδα.

Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων σε ασθενείς

Οι συμμετέχοντες οδοντίατροι θα έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την προσθετική απο κατάσταση των εμφυτευμάτων που τοποθέτησαν σε ασθενείς τους υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

gIDE dental on-line library

Παρέχεται η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της gIDE με περισσότερες από 450 ομιλίες και κλινικά περιστατικά, ως επιπλέον εργαλείο ατομικής εκμάθησης.

Αρθρογραφία

Εκτεταμένη αρθογραφία στην εμφυτευματολογία, επιλεγμένη από τους εκπαιδευτές του προγράμματος.

Βασικό χειρουργικό σετ εργαλείων Hu-Friedy

Το σετ αποτελείται από 5 βασικά εργαλεία, σχεδιασμένο από τους εκπαιδευ- τές του curriculum ειδικά για τους συμμετέχοντες που μπαίνουν στον χώρο της Εμφυτευματολογίας και χρησιμοποιείται τόσο στα πρακτικά σεμινάρια όσο και στο χειρουργείο. Μετά το πέρας του κύκλου παραμένει στην κατοχή των συμμετεχόντων.

Πρακτική εξάσκηση

Σε κάθε περίοδο διεξάγονται πρακτικά σεμινάρια σε γνάθους χοίρων και εξατομικευμένα εκμαγεία.

Τοποθέτηση εμφυτεύματων σε ασθενείς

Οι συμμετέχοντες οδοντίατροι θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν εμφυτεύματα σε ασθενείς τους υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

Το Περιστατικό σας

Παρουσίαση του περιστατικού σας στους συναδέλφους και στους εκπαιδευτές, για συζήτηση και αξιολόγηση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εμφυτευματολόγων BDIZEDI.

Social

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επαφές με συναδέλφους μέσα από ένα ταξίδι γνώσης και εξ ιδίκευσης στην εμφυτευματολογία.

Pelekanos dental education
Τel.: +30 210 95 78 925
Fax: +30 210 95 32 691